20.08.2021

Uprzejmie informujemy, że podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum Szczęśliwi, którzy żyją wiarą, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, zgodny z programem nauczania religii Z Bogiem w dorosłe życie nr AZ-3-01/18 z dnia 19 IX 2018 otrzymał numer nr AZ-32-01/18-KI-23/21

 

16.07.2021

Uprzejmie informujemy, że podręcznik do religii dla klasy II szkoły branżowej I stopnia "Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją" zgodny z programem nauczania religii „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18 z dnia 19 IX 2018 otrzymał numer nr AZ-52-01/18-KI-12/21

 

24.06.2021

Uprzejmie informujemy, że podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej "Odkrywam królestwo Boże" zgodny z programem nauczania religii "Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem" nr AZ-1-01/18 z dnia 19 IX 2018 otrzymał numer nr AZ-12-01/18-KI-7/21

 

01.06.2021

Uprzejmie informujemy, że podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" zgodny z programem nauczania religii "Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość" nr AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020 otrzymał numer nr AZ-22-01/20-KI-4/21

 

Nowe podręczniki do nauki religii na rok szkolny 2021/2022

14.04.2021

Wydawnictwo Jedność na rok szkolny 2021/2022 przygotowało kolejne podręczniki do nauki religii, oparte na nowej Podstawie Programowej katechezy Kościoła katolickiego z dnia 9 czerwca 2018 roku.

  • Klasa 2 szkoła podstawowa – Tytuł: „Odkrywam królestwo Boże” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program: „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18 
  • Klasa 6 szkoła podstawowa - Tytuł: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program: „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20 
  • Klasa 2 liceum i technikum - Tytuł: „Szczęśliwi, którzy żyją wiarą” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak Program: „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum | technikum AZ-4-01/18 
  • Klasa 2 szkoła branżowa I stopnia - Tytuł: „Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją” Autorzy: B. Nosek, dr K. Rokosz Program: „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

Numery podręczników zostaną opublikowane po zakończeniu procedury ich rejestracji.