Previous Page  3 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 9 Next Page
Page Background

7

Zaczynamy!

To, jak należy przeprowadzić

doświadczenie, jest wytłumaczone

jasno i prosto. Dodatkową pomocą są

ilustracje. Jeżeli będziesz się stosować

do wskazówek, eksperyment na pewno

się powiedzie!

Co się dzieje?

Przebieg doświadczenia jest

opisany prosto i krok po kroku.

Bacznie obserwuj poszczególne

etapy, a zobaczysz, że pozornie

skomplikowany

eksperyment

stanie się jasny

jak słońce.

Wskazówki

Zanim przeczytasz rozwiązanie,

postaraj się samodzielnie znaleźć

wytłumaczenie dla tego, co

zaobserwowałeś. Każdy naukowiec

ma w sobie coś z detektywa – musi

stawiać hipotezy, nawet jeśli czasem

„pomyli drogę”. Zanim wysnujesz

wnioski, przypomnij sobie wszystko,

co już wiesz, i uważnie przeczytaj

pytania.

Rozwiązanie

Tutaj znajdziesz

naukowe wytłumaczenie

zaobserwowanych podczas

eksperymentu zjawisk. Sprawdź,

czy wnioski, które wysnułeś, były

bliskie prawdy.

Czy wiedziałeś, że…

Przy doświadczeniach pojawiają się

związane z nimi ciekawostki. Mogą

one dotyczyć świata zwierząt lub

roślin, historii nauki i wynalazków,

a nawet życia naukowców.

Ważnym składnikiem każdego

doświadczenia jest

szczypta fantazji

.

Jeżeli chcesz, eksperymenty mogą

stać się czymś w rodzaju magicznych

sztuczek. Ale pamiętaj: w tym, co

będziesz robił, nie ma ani krzty magii.

To czysta nauka!