1 / 20 Next Page
Information
Show Menu
1 / 20 Next Page
Page Background

spis treści

NASZE DZIECI A ICH EMOCJE

11

ZROZUMIEĆ EMOCJE

15

UDZIAŁ EMOCJI W PROCESIE TWORZENIA SIĘ OSOBOWOŚCI

16

Emocja – co to jest?

16

Emocje niemowlęcia

16

Rodzice a emocje niemowlęcia

17

OD WZRUSZENIA DO WŁASNEGO ,,JA”!

20

PIERWOTNE DOŚWIADCZENIA EMOCJONALNE: URAZY I WSTRZĄSY

22

Przykład oszustwa

22

Przykład porzucenia

23

Przykład wykluczenia

24

Przykład zdrady

25

Przykład poczucia bezsensu

25

Przykład upokorzenia

26

EMOCJE A WYCHOWANIE

28

Rodzic sędzia

28

Rodzic pojednawczy

28

Rodzic pouczający

29

Rodzic lękowy

29

Rodzic zrezygnowany

29

Rodzic wpędzający w poczucie winy

30

JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI NASZYCH DZIECI

33

[5]