Szanowni Katecheci,

Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum. (Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku, § 3 p. 1)

We wskazanym roku szkolnym podręczniki do klasy III gimnazjum pozostają bez zmian.

Pragniemy poinformować, że do klas VII i VIII na rok szkolny 2018/2019 nie przewidziano zeszytów ćwiczeń.

We wrześniu 2018 r. zostanie opublikowana nowa Podstawa Programowa Katechezy, do której zostanie przygotowany podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki  religii dla klasy VII.