blogosławieni_ktorzy_nasladuja_max
Autor/Autorzy:
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Oprawa:
miękka
Rok wydania:
2015
Stron:
208
ISBN:
978-83-8144-205-3

Klasa I liceum i technikum Błogosławieni, którzy naśladują Jezusapodręcznik do religii dla absolwentów kl. VIII SP

Cena:
15,90 zł

PODRĘCZNIK nr AZ-33-01/13-KI-1/16 do nauczania religii rzymskokatolickiej dla I klasy czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, tzn. dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, zgodny programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013.

Jest to dawny podręcznik dla klasy III gimnazjum.

Poszerza on zagadnienie omawiane w klasach VII i VIII szkoły podstawowej.

Obejmuje 61 jednostek tematycznych uporządkowanych w siedmiu rozdziałach:

Rozdział I. Żyję miłością we wspólnocie
1. Moje życie nie jest przypadkiem.
2. Muszę wierzyć, czy chcę?
3. Weź odpowiedzialność za świat.
4. Błogosławieni, którzy życiem świadczą o Jezusie.

Rozdział  II. Rodzina szkołą miłości
5. Rodzina szkołą Miłości.
6. Rodzina, którą założę. Wartości chrześcijańskie w rodzinie .
7. Czego nas uczy rodzina z Nazaretu?
8. Udane małżeństwo i rodzina.
9. Miłość, która chce się dzielić. Metody naturalnego planowania rodziny .
10. Egoistyczna miłość. Antykoncepcja i in vitro.
11. Pielęgnowanie Miłości – przyjmowanie sakramentów.

Rozdział  III. Duch Święty
12. Wierzyć, by nadać sens życiu. Credo.
13. Opowiedzieć o Bogu własnym życiem. Biblijne przykłady świadków wiary. 
14. Biblia, ojczyzna moja – inspiracje biblijne w literaturze pięknej.
15. Poznaj Przyjaciela. Zasady prywatnej lektury Pisma Świętego.
16. Pierwszy z sakramentów.
17. Dlaczego aż tyle sakramentów? 
18. Bierzmowanie jako dopełnienie chrztu.
19. Ci którzy pomagają Duchowi Świętemu. Zadania szafarzy sakramentów.
20. Wyrazić niewyrażalne. Znaki i obrzędy bierzmowania.
21. Różnica między kredytem na budowę domu, a samym domem. Dary i owoce Ducha Świętego.
22. Co daje bierzmowanie Kościołowi?
23. Dlaczego wierzący mają wątpliwości? Grzechy przeciw Duchowi Świętemu.
24. Wiara, która łączy, a nie dzieli. Ekumenizm. 
25. Co mówi Duch do Kościoła? Nowa Ewangelizacja.
 
Rozdział IV. Kościół powszechny
26. Kto założył Kościół? Obrazy biblijne Kościoła.
27. W jaki Kościół wierzę? Przymioty Kościoła.
28. Kto w kościele jest ważniejszy? Hierarchia Kościoła.
29. Kim jest chrześcijanin? Wyznania chrześcijańskie.
30. Dlaczego łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna?
31. Z kim rozmawiam w kościele? Liturgia słowa.
32. Kiedy się żegnać, a kiedy siedzieć? Znaki, symbole, postawy liturgiczne.
33. Świat z perspektywy nieba. Eucharystia w centrum liturgii i życia.
34. Tajemnicza łączność trzech rzeczywistości Kościoła. Kościół pielgrzymujący, cierpiący i chwalebny.
35. Maryja Matka Pięknej Miłości. 

Rozdział  V. Świat
36. Prześladowanie pierwszych chrześcijan.
37. Sprawy robotników. Narodziny katolickiej nauki społecznej.
38. Wiara i rozum – dwa skrzydła ducha ludzkiego.
39. Zostawić, by zyskać. Życie zakonne do początków XX w.
40. Ile i czego zarabia misjonarz? Rozwój misji katolickich do początków XX w.
41. Religie niechrześcijańskie.
42. Niepełna wiedza i fałszywe przekonania. Antychrześcijańskie i antykatolickie stereotypy.
43. Przemoc poza prawem. Terroryzm.
44. Bombardowane pseudomiłością. Sekty.
45. Wniebowzięta Królowa Świata.

Rozdział VI. Moje zasady
46. Kto może mnie upilnować?
47. Chcę, muszę, powinienem… Powinność moralna.
48. Moje zobowiązania wobec Boga.
49. Kogo i czego bronią przykazania?
50. „Musicie od siebie wymagać!” Wymaganie jako warunek rozwoju osobowego.
51. Życie świętym darem Boga.
52. Do czego prowadzi religijność bez miłości. Fanatyzm i obojętność religijna.
53. Totalitaryzm a wolność.
54. Mój sztandar – Bóg, Honor, Ojczyzna.
55. Dobro wspólne. Katolicka nauka społeczna.

Rozdział VII. Wydarzenia zbawcze
56. Wszystkich Świętych – tajemnica świętych obcowania.
57. Boże Narodzenie – Słowo staje się człowiekiem.
58. Trzech Króli – cały świat idzie do Jezusa.
59. Wielki Post – co to znaczy nawrócić się.
60. Wielkanoc – nowe życie w Chrystusie.
61. Poszli na cały świat. Zesłanie Ducha Świętego.

2929
blogosławieni_ktorzy_nasladuja_max

Klasa I liceum i technikum Błogosławieni, którzy naśladują Jezusapodręcznik do religii dla absolwentów kl. VIII SP

Cena:
15,90 zł

PODRĘCZNIK nr AZ-33-01/13-KI-1/16 do nauczania religii rzymskokatolickiej dla I klasy czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, tzn. dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, zgodny programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013.

Jest to dawny podręcznik dla klasy III gimnazjum.

Poszerza on zagadnienie omawiane w klasach VII i VIII szkoły podstawowej.

Obejmuje 61 jednostek tematycznych uporządkowanych w siedmiu rozdziałach:

Rozdział I. Żyję miłością we wspólnocie
1. Moje życie nie jest przypadkiem.
2. Muszę wierzyć, czy chcę?
3. Weź odpowiedzialność za świat.
4. Błogosławieni, którzy życiem świadczą o Jezusie.

Rozdział  II. Rodzina szkołą miłości
5. Rodzina szkołą Miłości.
6. Rodzina, którą założę. Wartości chrześcijańskie w rodzinie .
7. Czego nas uczy rodzina z Nazaretu?
8. Udane małżeństwo i rodzina.
9. Miłość, która chce się dzielić. Metody naturalnego planowania rodziny .
10. Egoistyczna miłość. Antykoncepcja i in vitro.
11. Pielęgnowanie Miłości – przyjmowanie sakramentów.

Rozdział  III. Duch Święty
12. Wierzyć, by nadać sens życiu. Credo.
13. Opowiedzieć o Bogu własnym życiem. Biblijne przykłady świadków wiary. 
14. Biblia, ojczyzna moja – inspiracje biblijne w literaturze pięknej.
15. Poznaj Przyjaciela. Zasady prywatnej lektury Pisma Świętego.
16. Pierwszy z sakramentów.
17. Dlaczego aż tyle sakramentów? 
18. Bierzmowanie jako dopełnienie chrztu.
19. Ci którzy pomagają Duchowi Świętemu. Zadania szafarzy sakramentów.
20. Wyrazić niewyrażalne. Znaki i obrzędy bierzmowania.
21. Różnica między kredytem na budowę domu, a samym domem. Dary i owoce Ducha Świętego.
22. Co daje bierzmowanie Kościołowi?
23. Dlaczego wierzący mają wątpliwości? Grzechy przeciw Duchowi Świętemu.
24. Wiara, która łączy, a nie dzieli. Ekumenizm. 
25. Co mówi Duch do Kościoła? Nowa Ewangelizacja.
 
Rozdział IV. Kościół powszechny
26. Kto założył Kościół? Obrazy biblijne Kościoła.
27. W jaki Kościół wierzę? Przymioty Kościoła.
28. Kto w kościele jest ważniejszy? Hierarchia Kościoła.
29. Kim jest chrześcijanin? Wyznania chrześcijańskie.
30. Dlaczego łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna?
31. Z kim rozmawiam w kościele? Liturgia słowa.
32. Kiedy się żegnać, a kiedy siedzieć? Znaki, symbole, postawy liturgiczne.
33. Świat z perspektywy nieba. Eucharystia w centrum liturgii i życia.
34. Tajemnicza łączność trzech rzeczywistości Kościoła. Kościół pielgrzymujący, cierpiący i chwalebny.
35. Maryja Matka Pięknej Miłości. 

Rozdział  V. Świat
36. Prześladowanie pierwszych chrześcijan.
37. Sprawy robotników. Narodziny katolickiej nauki społecznej.
38. Wiara i rozum – dwa skrzydła ducha ludzkiego.
39. Zostawić, by zyskać. Życie zakonne do początków XX w.
40. Ile i czego zarabia misjonarz? Rozwój misji katolickich do początków XX w.
41. Religie niechrześcijańskie.
42. Niepełna wiedza i fałszywe przekonania. Antychrześcijańskie i antykatolickie stereotypy.
43. Przemoc poza prawem. Terroryzm.
44. Bombardowane pseudomiłością. Sekty.
45. Wniebowzięta Królowa Świata.

Rozdział VI. Moje zasady
46. Kto może mnie upilnować?
47. Chcę, muszę, powinienem… Powinność moralna.
48. Moje zobowiązania wobec Boga.
49. Kogo i czego bronią przykazania?
50. „Musicie od siebie wymagać!” Wymaganie jako warunek rozwoju osobowego.
51. Życie świętym darem Boga.
52. Do czego prowadzi religijność bez miłości. Fanatyzm i obojętność religijna.
53. Totalitaryzm a wolność.
54. Mój sztandar – Bóg, Honor, Ojczyzna.
55. Dobro wspólne. Katolicka nauka społeczna.

Rozdział VII. Wydarzenia zbawcze
56. Wszystkich Świętych – tajemnica świętych obcowania.
57. Boże Narodzenie – Słowo staje się człowiekiem.
58. Trzech Króli – cały świat idzie do Jezusa.
59. Wielki Post – co to znaczy nawrócić się.
60. Wielkanoc – nowe życie w Chrystusie.
61. Poszli na cały świat. Zesłanie Ducha Świętego.

Autor/Autorzy:
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Oprawa:
miękka
Rok wydania:
2015
Stron:
208
ISBN:
978-83-8144-205-3