Lekarstwo na wakacyjną nudę
Zamów książki w kategorii Jedność dla dzieci
Odbierz GRATIS: Grę planszową szachy
Powolanie-i-misja_okl_midi

Powołanie i misja. Czas apostołów trwa. Scenariusze spotkań formacyjnych

Cena:
28,00 zł
23,80 zł
Zamów teraz, a wyślemy maksymalnie jutro
W wielu miejscach słowa Jezusa zapisane na kartach Ewangelii można odczytywać tak, jakby zwracał się On bezpośrednio do każdego z nas. W całym Nowym Testamencie wiele jest też tekstów poświęconych powołaniu, spotkaniu, powierzeniu misji, służbie miłości i prawdzie. W prezentowanej książce wybrano najważniejsze spośród tych tekstów i aby jak lepiej wyjaśnić ich znaczenie, skomentowano je w przystępny sposób, zestawiając tak, by tworzyły nawzajem dla siebie jak najpełniejszy kontekst. Dzięki temu słów Jezusa, żywego Słowa Boga, można doświadczyć w najbardziej osobisty sposób. Odbiorcy: - duszpasterze akademiccy oraz animatorzy wszelkich wspólnot i parafialnych grup młodzieżowych - wszystkie osoby zainteresowane takim kształtowaniem własnego życia, by stawało się ono jak najpełniejszym świadectwem wiary. Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?Poszczególne elementy zostały w niej uporządkowane w przejrzysty sposób, co pozwala szybko przygotować cykl spotkań formacyjnych lub indywidualnie rozważać słowo Boże:- Tytuł – pomaga w ustaleniu tematu, motywu przewodniego całego spotkania- Fragment Pisma Świętego – zawsze opatrzony odsyłaczem do całej perykopy, aby jak najlepiej można było poznać słowo Boże- Kontekst fragmentu biblijnego – opisuje realia i obyczaje z czasów Jezusa, co pomaga we właściwej interpretacji Jego czynów i słów- Z tekstem na ty – to dokładne odczytanie, niejako wiersz po wierszu, proponowanego fragmentu biblijnego, by nie zatrzymywać się na pierwszym wrażeniu i na stereotypach, ale wgłębić się w myśl biblijnych autorów - Bohaterowie – część ta przybliża osoby, jakie pojawiły się w danym fragmencie Pisma św., by łatwiej było utożsamić się z nimi i poznawać własną postawę wobec Jezusa- Wspólne odczytanie tekstu – dokładniejsza refleksja nad fragmentem Pisma św. i wyciągnięcie wniosków, które przydadzą się do medytacji na temat zaproponowany w tytule rozdziału- Do pogłębienia – fragmenty z Katechizmu Kościoła katolickiego oraz teksty papieży Benedykta XVI i Franciszka pokazujące ciągłość między nauczaniem Pisma św. i Kościoła
2901